Stralingsleed.jouwweb.nl

Autisme en EMV,

Uit het EHS bulletin (nr. 27 september 2009) haal ik het volgende wetenschappelijk onderzoek:

Autisme is een raadselachtige, invaliderende neurologische stoornis, die vergeleken met het einde van de zeventiger jaren nu 60 maal zo vaak voorkomt.

De laatste 10 jaar is de stijging het meest dramatisch. Zowel de mogelijke oorzaken als de behandeling zijn nog in discussie. Het doel van dit onderzoek was de rol van draadloze verbindingen en hun elektromagnetische velden bij de oorzaak en de behandeling te onderzoeken. Het ging specifiek om de capaciteit van het kinderlichaam om zware metalen weer uit te scheiden. Onderzocht werd de relatie tussen de tijd doorgebracht in een elektromagnetisch schone ruimte en de toename van afscheiding van zware metalen uit het lichaam. De gedragsproblemen lijken samen te gaan met communicatieproblemen tussen de lichaamscellen. De uitscheiding van zware metalen werd gemeten aan de hand van de hoeveelheid moleculen in de huid (haren), de urine en de ontlasting. Een werkhypothese was dat de toegenomen afscheiding zou samengaan met verbetering van het autistische gedrag t.o.v. eerder waargenomen gedrag. Het resultaat van onderzoek bij 20 kinderen leek erop te wijzen dat wanneer de invloed van EM velden werd weggenomen, de afscheiding van de zware metalen dramatisch toenam. Het onderzoek suggereert een belangrijke rol van EM velden bij het ontstaan van autisme en bij de werkzaamheid van therapeutische maatregelen. De verzamelde gegevens duiden tevens op een correlatie tussen de toename van het voorkomen van autisme en de toename van het gebruik van draadloze verbindingen. Autisme komt bij jongens vier maal zo vaak voor als bij meisjes. De symptomen zijn o.a. verminderd spraakvermogen, problemen in de omgang, verminderd functioneren van lever en nieren, zieke ingewanden, auto-immuun problemen en mentaal terugtrekken. Van de zware metalen is kwik waarschijnlijk belangrijk bij het veroorzaken van de problemen. Het komt binnen via inentingen*, amalgaamvullingen en het eten van voedsel uit zee. Kwik grijpt in op het neurologische systeem. De kwetsbaarheid voor stress wordt groter, het neurologische aanpassingsvermogen wordt kleiner en de zware metalen accumuleren in het lichaam. Vooral de foetus, de pasgeborene en het kleine kind lijken niet helemaal de zware EM velden belasting te kunnen verwerken. De EM velden lijken de intercellulaire communicatie, de doorlaatbaarheid van de membranen van cellen en het normale herstelprogramma voor de DNA aan te tasten. Met als gevolg een afname van de afscheiding van zware metalen.

Er is wetenschappelijk consensus over het feit dat de autist gebaat is bij een toename van het uitscheiden van die metalen, dus minder zware metalen in zijn cellen. Vooral als die afscheiding zou kunnen plaatsvinden zonder vervelende bijwerkingen. Gemeten werd de uitscheiding van giftige metalen, zoals lood, kwik, beryllium, arseen en aluminium naast de efficiency van de nieren om stofwisselingselementen zoals: magnesium, calcium, natrium en kalium uit te scheiden. De onderzochte kinderen hadden of een verzwakte nierfunctie of een verzwakte leverfunctie. Als therapie werd het kind 40 maal dagelijks vier uur lang in een stralingsvrije ruimte gebracht. De ouders werd aanbevolen gedurende die periode thuis ook zo min mogelijk EM velden te veroorzaken. Een kind van 3 jaar werd als indicator gebruikt. Hij was in ernstige mate autist en in ontwikkeling sterk achtergebleven bij leeftijdgenoten qua spraakvermogen. Hij had sterke histamine reacties op voedsel bijvoorbeeld door rood te worden, zijn gedrag was vreemd. Men had al op de gangbare manieren getracht zijn zware metalen gehalte in de cellen terug te brengen. Bij het indicator-kind bleek vooral kwik opgeslagen in plaats van uitgescheiden. Bij de behandeling in de stralingsvrije ruimte begon meteen de uitscheiding van zware metalen te vergroten, maar pas na de 35e behandeling begon ook zijn waarneembare gedrag grote verbetering te laten zien. Vermindering van zware metalen in zijn cellen bleek dus samen te gaan met vermindering van het autistische gedrag. De kwalitatieve meting scoorde een zware metalen giftbelasting van 90 op een schaal van 100 voor de EM vrije therapie en 10 aan het eind van deze therapie. Het kind begon te spreken en vertelde dat het lawaai in zijn hoofd nu was verdwenen. Uit de ‘EM vrij’ therapie met de 20 kinderen bleek dat er mogelijk twee categorieën van beschadiging voorkomen. Ten gevolge van een te grote optelsom van belasting met EM velden in het heden en ten gevolge van overbelasting in het embryo en foetus-stadium. Het lijkt erop dat genetisch bepaalde zwakte in de spijsvertering samengaat met aanzienlijke EM overbelasting bij deze kinderen.

Onderzoek: Tamara J. Mariea, George L. Carlo 2007. Wireless radiation in the etiology and threatment of Autism clinical observations and mechanismus. J. Aust. Coll. Nutr & Env. Med. Vol. 26 No2 (august 2007) Pages 3-7

                                                                Inenting:

                                       

 

In Nederland worden kinderen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), dat is ingesteld in 1957. Deelname aan de vaccinatie is niet verplicht, maar meer dan 95% van de ouders laat hun kind (eren) inenten. De vaccinaties zijn gratis en worden betaald door de overheid. Voorwaarde is dat het consultatiebureau of de GGD de vaccinaties uitvoert met de officiële vaccins.

In Nederland kunnen kinderen de volgende inentingen krijgen:Fase 4: 12 jarige meisjes die 3x worden ingeënt met het HPV-vaccin.

1: Kinderen van wie de moeder besmet is met het hepatitis B-virus (draagster), krijgen binnen 48 uur na de geboorte een hepatitis B-vaccinatie. Bovendien krijgen zij vlak na de geboorte immunoglobulinen (kant-en-klare antistoffen).

HepB = vaccin tegen hepatitis B

DKTP = vaccin tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis

Hib = vaccin tegen Haemophilus influenzae type B

BMR = vaccin tegen Bof, Mazelen, en Rode hond

Men c = vaccin tegen Meningococcen type C

aK = acellulair Kinkhoestvaccin

Pneu = vaccin tegen Pneumokokken

Uitgebeidt met een vaccin tegen baarmoederhalskanker voor jong volwassen meisjes? Op www.vaccinatieschade.nl is hierover meer te vinden. Of met nog een keer de BMR inenting op studentenleeftijd? Want de natuur blijft de mens ‘verbazen’. Lees maar:

Nijmegen, de GGD in Nijmegen start een actie om studenten in de Waalstad in te enten tegen de bof. Volgens de GGD is in andere studentensteden het aantal bofpatiënten onder de studenten toegenomen.

De actie in Nijmegen is in navolging van steden als Leiden, Delft, Groningen en Utrecht, waar het virus in totaal al bij meer dan honderdvijftig studenten is aangetroffen, ook bij degenen die als kind zijn gevaccineerd. Jongeren onder de 25 zijn extra vatbaar voor infectieziektes, zoals de bof. Maar is dan de eerste BMR inenting niet goed geweest? Zoek dan eens uit wat er dan niet goed is gegaan? Is alles wel goed gegaan is dan de inenting wel ‘goed’ voor datgene waar het voor bedoeld is? Is waar het wel goed is gegaan nu elektro overgevoelig? Lokt het een het ander uit. Is mijn pokkeninenting (die vreselijk is gaan zweren, gezien het foeilelijke litteken) de oorzaak van mijn EHS? Zijn de inentingen een verkapte vorm om de farmaceutische industrie aan 'het werk' te houden?

Want wanneer ik zoiets lees in de krant vraag ik me echt af of dit wel zo gezond is? Wordt hier niet teveel naar één deel gekeken en niet naar een groter geheel? Of is het net als met alles: er zullen mensen afvallen? Bewust?